ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30
                                               

טומטום

א טומטום איז א מענטש וואס מען קען נישט באשיידן צי ער איז א זכר צי א נקיבה, ממילא בלייבט ער א ספק. א טומטום האט די חומרות פון סיי זכרים סיי נקבות לויט דער הלכה קען זי נישט מוציא זיין אנדערע מיט מצוות.

                                               

כרמלית

דער ארטיקל דיסקוטירט א רשות אין הלכות שבת. טאמער זוכט איר די חיפה מעטרא, זעט כרמלית חיפה. א כרמלית, אין הלכה, איז איינע פון די פיר רשותן פון שבת. א כרמלית איז אן ארט וואס איז נישט ארומגענומען מיט מחיצות, און איז נישט קיין וועג וואס א רבים גייען א ...

                                               

מחיצה

א מחיצה איז א באגריף אין הלכה וואס ווערט געניצט אין פארשידענע געלעגנהייטן. אין א שול מוז מען האבן א מחיצה צו טיילן צווישן די מענער און פרויען. אין הלכות שבת, דריי אדער פיר מחיצות קען שאפן א רשות היחיד אדער א כרמלית. א סוכה מוז זיין ארומגענומען מי ...

                                               

ממזר

א ממזר איז איינער וואס איז געבוירן פון עלטערן וואס איז פארבאטן צו פארהייראטן לויט די תורה, און זייער שטראף איז כרת. א ממזר טאר נישט חתונה האבן מיט כשרע יידן.

                                               

פוסק

הרב יחיאל יעקב וויינבערג תרל״ח–תשכ״ו, שרידי אש הרב יוסף שלום אלישיב 1910–2012 הרב אהרן ליכטנשטיין תרצ״ג-תשע״ה, ראש ישיבה פון הר עציון, אלון שבות הרב אפרים אשרי תרע״ד–תשס״ג הרב משה פיינשטיין תרנ״ה–תשמ״ו, אגרות משה הרב אליעזר סילווער תרמ״ב-תשכ״ח הר ...

                                               

יוסף קארו

רבי יוסף קאַרו איז דער מחבר פון בית יוסף אויפן טור און דערנאך דער שולחן ערוך. ווי אויך האט ער געשריבן דעם ספר כסף משנה אויפן משנה תורה להרמב"ם.

                                               

רובו ככולו

רוּבּוֹ כְּכוּלוֹ איז א באגריף אין הלכה לויט וואס א מערהייט פון א זאך ווערט גערעכנט ווי די גאנצע זאך. אין אלגעמיין גייט דער כלל אן נאר ביי א זאך וואס האט נישט קיין שיעור, ווייל ביי א שיעור זאגט מען נישט רובו ככולו.

                                               

שבות

שבות איז די פליכט לויט דער הלכה זיך אפצוהיטן פון טון געוויסע זאכן שבת, וואס זענען נישט קיין טייל פון די ל"ט מלאכות פון שבת אדער פון די תולדות פון די דאזיקע מלאכות, נאר וואס די חכמים האבן מתקן געווען. דער דין פון א "שבות" קען כולל זיין צוויי סארטן ...

                                               

לחיים

לחיים איז א וווּנטש וואס מען זאגט ווען צוויי פריינד אדער מער טרינקען צוזאמען אלקאהאלישע געטראנקען. ווען מען ווינטשט דעם צווייטן א לחיים, פירט מען זיך די גלעזער אויסשטעקן און זיי צוזאמען קלאפן איינער מיטן אנדערן, נאכער גיט מען א זוף. ביי עטליכע קר ...

                                               

מזל טוב

מזל טוב איז א וווּנטש וואס מען זאגט פאר איינעם וואס האט דערגרייכט א גליק, וו.צ.ב. ווען איינער איז א חתן געווארן אדער האט א קינד געבוירן א.ד.ג. ווען מען ווינטשט דעם צווייטן א מזל טוב, פירט מען זיך די הענט אויסשטעקן און צוזאמען די הענט באהעפטן מיט ...

                                               

א גריס מיין שוועסטער

א גריס מיין שוועסטער איז א ביכל געשריבן דורך צ. פאללאק, און איבערגעזעצט אויף אידיש דורך נפתלי צירלזאהן, און רעדאקטירט דורך י. קליגהויפט. דאס בןך איז ארויסגעגעבן דורך הוצאת פלדהיים פון א"י. עס האט הסכמות פון הרב מאיר סירוטה און יחזקאל אלימלך לינדע ...

                                               

א ליטוואק אין פוילן

א ליטוואַק אין פּוילן איז א יודיש ביכל פון זכרונות געשריבן דורך דניאל טשארני ערשינען אין ניו יארק דורכן אלטוועלטלעכן יידישן קולטור-קאנגרעס פאראייניגט מיט ציקאָ, אין יאהר 1955. דער בוך שטעלט פאָהר אן אויטענטישן בליק און אבזערוואציע פון דאס ווירבלנ ...

                                               

אאזיס (בוך)

אאזיס איז א בוך פון 47 יודישע ליעדער און פאעמעס געשריבן דורך אברהם סוצקעווער אין די יאהרן פון 1957-1959. מערסטנס פון די דיכטונגען זענען גאנץ קורצע און פארנעמען נישט מעהר ווי איין זייט, אדער - גאהר אפט - פיל ווייניגער. דער בוך איז ארויסגעגעהבן געו ...

                                               

אויף וואקאציע

אויף וואקאציע איז א יודיש ביכל מיט הומאריסטישע דערציילונגען, מאנאלאגען, רעציטאציעס און אפאריזמען געשריבן דורך סעם ליפצין און ערשינען אום 1957 אין ניו יארק דורך פארלאג אמכאָ.

                                               

איבער בערג און ימען

איבער בערג און יַמען איז א ביכל אויף דער אידישער שפראך וואו סווערט באשריבן די מלחמה איבערלעבענישן פון ר חיים מרדכי שטיינבערג וועלכע האט זיך געראטעוועט דורך פארשטעלן זיך ווי א גוי און עווענטועל געשווערצט די גרעניץ קיין ראמעניע און פון דארט קיין אר ...

                                               

איך וועל דיר ראטעווען

איך וועל דיר ראטעווען איז א ביכל אויף דער אידישע שפראך וואס אילוסטיריט די מעשה פון די מכות און יציאת מצרים אויף זייער א לעבעדיגן און ציענדן אופן. עס לויפט אויף אן אופן אז א מצרי האט אדאפטירט א אידיש קינד, און דורך דעם וואס דאס קינד איז נישט אפעקט ...

                                               

אין בונד פון לעבן

אין בונד פון לעבן איז א יודיש בוך פון ליעדער געשריבן דורך משה עטינגער ארויסגעגעהבן דורך פארלאג די ברידער שולזינגער אין יאהר התש"ל אין ניו יארק. די פאעמען אין דעהם בוך זענען מעהרסטנס קורצע, אבער מיט א שארפן און טיעפן אינהאלט. ער ניצט נישט צו הויעכ ...

                                               

אפיצירן אין געפענגעניש

אפיצירן אין געפענגעניש איז א יודיש בוך וואס באשרייבט די איבערלעבעניש פון איבער טויזנט אליאירטע סאלדאטן וועלכע זענען געווען געפאנגען ביי די איטאליענער אין די צווייטע וועלט קריג. די געשיכטע שילדערט ווי אזוי איין הויעכראנגיגער אמעריקאנער קאלאנעל דזש ...

                                               

בעסאראבער לידער

בעסאראבער לידער איז א דין בוך פון יודישע ליעדער געשריבן דורך דאוויד סעלצער ערשינען אין 1937 דורך פארלאג סאָראָקי אין ניו יארק. עס איז ארויסגעגעהבן געווארן מיט דער אקטיהווער מיטהילף פון דעם קאמיטעט פון דער סאָראָקער בעסאַראַבער יאָנג פרענדס בענעוו ...

                                               

בעקבות רבותינו

בעקבות רבותינו איז א סעט פון פיר ביכער וועלכע טוט זייער שיין באשרייבן אין דער יידישער שפראך די לעבן-דערציילונג פון פיר בארימטע גדולי ישראל וועלכע האבן געלאזט אן אומפארגעסליכן איינדרוק ביי באזונדערע קרייזן פון כלל ישראל, און געשאפן דעם געשטאלט פון ...

                                               

דאס קרייצן פון די הענט

דאס קרייצן פון די הענט איז אַן אויטאָביאָגראַפישער ראמאן פארפאַסט דורך ראשעל וועפרינסקי און געדרוקט דורך פארלאג י. ל. פרץ אום התשל"ב אין תל אביב. דער ראמאן באציהט זיך צו איהר ליעבע מיטן באריהמטן דיכטער מאני לייב אין ניו יארק. זייער פארבינדונג איז ...

                                               

די איבערראשונג

די איבערראשונג איז א דיקער בוך אין די יודישע שפראך, ערשינען אום ניסן תשע"ב, וואו עס ווערט באשריבן א שפאנענדע פיקטיווע ערציילונג. דער בוך איז געשריבן דורך ש. ינאי און באארבעט דורך חיים יוסף מאיר ליבערמאן. ארויסגעגעבן דורך מקור חיים פאבלישינג אין צ ...

                                               

די כוזרים לאנד

די כוזרים לאנד איז א בוך אויף יידיש ארויסגעגעבן דורך מנחם מנדל. אין דעם ביכל באשרייבט ער די היסטאריע פון די כוזרים און ווי אזוי זיי האבן זיך מגייר געווען. אינעם צווייטן טייל באציהט ער זיך איבער דעם בריוו פון רבי חסדאי אבן שפרוט צו די כוזרים. ער ד ...

                                               

די לעצטע מינוט

די לעצטע מינוט איז א בוך וואו עס ווערט באשריבן די רעטונג פון די אידן אין פראג, בעהמען, דורך ר מרדכי צמח, וואס ווערט דערמאנט אינעם באקאנטן ספר צמח דוד. די מעשה איז ארגינעל באשריבן דורך שלמה כהן, אן אייניקל פון שלמה כ"ץ - דער דרוקער פונעם צמח דוד - ...

                                               

די ערשטע באגעגעניש

די ערשטע באגעגעניש איז א יודיש בוך געשריבן דורך בעלא שאגאל, מיט 27 צייכענונגען און א קורצער פאהרווארט פון איהר מאן דער באריהמטער מאָהלער מארק שאגאל. עס איז ערשינען אין 1947 אין ניו יארק דורכן פארלאג פון אידישן פראטערנאלן ארדן. דאס בוך אנטהאלט איי ...

                                               

דער וואונדער-אוצר פון דער יודישער שפראך

דער וואוּנדער-אוֹצָר פוּן דער יוּדישׁער שפּראַך איז א סעריע יודישע ביכער פון פאָלקסטימלעכע רעדנסאַרטן, גלייכווערטעלך און אַנעקדאָטן געזאמלט און דערקלעהרט דורך יהודה עלזעט אין ווארשע. געזעצט אין דרוקעריי פון א. ראָם און א. י. האַלטער אין נאוואליפי ...

                                               

דער מאמעס שבתים

דער מאמעס שבתים איז א בוך אין די יודישער שפראך מיט דערציילונגען געשריבן דורך חיים גראדע און ערשינען צוערשט אום 1955 דורך פארלאג ל. מ. שטיין. עס איז מעהר-ווייניגער אן אויטאביאגראפיע פון זיינע פּערזעהנלעכע איבערלעהבענישן. די צייכענונגען זענען געמאה ...

                                               

דער פארלוירענער אגענט

דער פארלוירענער אגענט איז א דיק ביכל אין דער היינטיגער יודישער שפראך געשריבן דורך ד. ראזען און ארויסגעגעבן דורך מקור חיים פאבלישינג אין צוזאמענארבעט מיט הוצאת שי אום ניסן תשע"א. דער העלד פון דער ערציילונג איז ראבערט, אן אמעריקאנער יוד, וועלכער וו ...

                                               

דער צווייטער לייכטער

דער צווייטער לייכטער איז א שפאנענדע ערציילונג באזירט אויף א היסטארישן אונטערגרונד געשריבן דורך ע. וואלערשטיין און ארויסעגעבן אין א בוך אין יאר תשע"ג דורך "נר למאור פאבלישונג". עס איז געלאפן אין פארזעצונגען אין דער קינדער אפטיילונג פון דער בליק, א ...

                                               

דער קונצנמאכער פון לובלין

דער קונצנמכער פון לובלין איז א ראמאן אין יודיש געשריבן דורך יצחק באשעוויס זינגער. דאס בוך באשטייט פן אכט קאפיטלען און אן עפּילאג אין א ס"ה פון 261 זייטן. עס איז איבערגעזעצט געווארן אויף פילע שפראכן, און אין 1979 איז ארויסגעקומען אן עהנגלישער פילם ...

                                               

דער קנעכט

דער קנעכט איז א בוך געשריבן אין די יודישע שפראך דורך יצחק באשעוויס זינגער וואו עס וועהרט אַראָפּגעלייגט א דראמע פון א יוד א ת"ח רבי יעקב וואס מען האט געפֿאַנגען אלס קנעכט נאך די פאגראמען פון ת"ח ות"ט אין פוילין. דאס בוך איז צוערשט ערשינען אין 196 ...

                                               

דער שולהויף

דער שולהויף איז דאס נאהנטע בוך ארויסגעגעהבן דורכן יודישן שרייבער חיים גראדע אין יאהר 1958 אין ניו יארק דורכן יצחק זעמל פאָנד ביים דיסטריקט זעקס פונעם יידיש-נאציאנאלער ארבעטער-פארבאנד.

                                               

דערציילונגען פון צדיקים

דערציילונגן פון צדיקים איז א סעריע פון ביכלעך וואס ענהאלט פארציילונגען פון צדיקים, געאייגענט פאר יונגווארג, אלע מעשיות זענען פון די צדיקים תלמידים און תלמידי תלמידים פון בעש"ט בעיקר פון בית חב"ד, עס האלט ביי אומגעפאר הונדרעט און פופציג חלקים. עס ...

                                               

האנטבוך פון העברעיזמען

האַנטבוך פון העברעיִזמען איז א ווערטער בוך וועלכער נעמט צוזאם און פארטייטשט ווערטער פון לשון קודש אויף יודיש. עס איז אויסגעפארשט און צוזאמגעשטעלט דורך נחמן קרופין און ארויסגעגעהבן דורך איקוף פארלאג אין בוענאס איירעס אין יאהר 1957.

                                               

היים און היימלאזיקייט

היים און היימלאזיקייט איז א בוך פון יודישע ליעדער געשריבן דורך רחל ה. קארן און ארויסגעגעהבן דורכן צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע אום 1948 אין בוענאס איירעס. עס איז דער 39סיגסטער באנד אין די ביכער-סעריע דאס פוילישע יידנטום. רעדאקטא ...

                                               

היימלאנד

היימלאַנד איז א יודיש בוך פון בירא-בידזשאנער לידער געשריבן דורך איציק פעפער און ערשינען דורך איקאר אין ניו יארק 1944 לכבוד דער באגעגעניש פון דער עזעקוטיווע פונעם איקאר מיט דער סאוועטישער דעלעגאציע, וועלכער איז באשטאנען פון שלמה מיכאלס און איציק פ ...

                                               

ווערטערבוך פאר שול און היים

ווערטערבוך פאר שול און היים איז א ווערטערבוך פון אהרן בערגמאן און רעדאקטירט דורך איטשע גאלדבערג. עס איז ערשינען אין יאהר התשכ"ח דורך פארלאג קינדערבוך און געדרוקט אין ניו יארק. דער בוך באשטייט פון צוויי טיילן, די עהרשטע טייל זעצט איבער ווערטער פון ...

                                               

ויהי בנסוע

ויהי בנסוע איז א ספר אין די יודישע שפראך וועלכע באשרייבט די נסיעה, באגלייט מיט בילדער, פון רבי אהרן טייטלבוים צו קברי אבות אין אייראפע אום חודש אלול תשס"ב וואס האט געדויערט צעהן טעג. דער רב איז דאן געפארן מיט א גרויסע קבוצה פון עטליכע הונדערט יוד ...

                                               

זאל זיין געלעבט

זאל זיין געלעבט איז א היימיש יידיש ביכל, דאס ערשטע אפציעלע ביכל, וואס איז ערשינען דורך מנשה לוסטיג, וואס איז באקאנט אלץ א טאלאנטפולער שרייבער און אקטיאר. זייענדיג גאר א טיפע בעל מחשבה, טוהט ער ארויסהייבן סעסעטיווע שטריכן פון דאס מענטשהייט געפירעכ ...

                                               

זמירות ישראל

זמירות ישראל איז אן אינהאלטסרייך ביכל געשריבן דורכן היסטאריקער ר בערל שווארץ, איבער דער היסטאריע פון אידישער נגינה און חזנות ביאגראפיעס, פאסירונגען און אנעקדאטן פון אמאליגע בארימטע חזנים פון דער פארגאנגענהייט. ער האט דאס צוערשט געשריבן אין לויפנד ...

                                               

חנוך לנער

חנוך לנער איז א בוך אויף דער יודישער שפראך ארויסגעגעבן דורך די רעדאקציע פון מעלות אין יאהר 2013 געדרוקט אין די פאראייניגטע שטאטן. אין דעם בוך איז צוזאמגענומען די ארטיקלען איבער חינוך אונטערן זעלבן נאמען, וועלכע זענען ערשיינען במשך די יאהרן אין זי ...

                                               

טביה דער מילכיקער

טביה אָדער טעוויע דער מילכיקער איז דער נאָמען פון אַ בוך, ווי אויך דער הויפּט כאַראקטער אין דעם בוך. געשאַפֿן פון שלום עליכם, אַרויס אויף אידיש אין יאָר התרנ"ד. אין יאָר התרצ"ט האָט מען אַדאַפּטירט פון די דערציילונגען אויף דעם פילם טעוויע. טביה א ...

                                               

יידישער ביכער-צענטער

דער יידישער ביכער־צענטער געפינט זיך אין אמהערסט, מאסאטשוסעטס, פאראייניגטע שטאטן. ער איז א קולטור אינסטיטוס וואס זיין מטרה איז האלטן יידישע ביכער און מולטימעדיע זאכן. דער צענטער, וואס איז א טייל פון די מוזייען פארבאנד "Museums10", איז א נאנפראפיט ...

                                               

לאמיר לאכן.

לאמיר לאכן. איז א יידיש ביכל וואו עס ווערט צוזאמגענומען אינטרעסאנטע מעשהלעך, וויצן און ווערטלעך פונעם יודישן אוצר. עס איז צוזאמגענומען געווארן און ארויסגעגעבן דורך א. אפאטאווסקי דורך פארלאג אגודה תרבות לעם אין תל-אביב 1970, און איז איבערגעדרוקט ג ...

                                               

מארק ווארשאווסקי - יידישע פאָלקסלידער

מארק ווארשאווסקי - יידישע פאָלקסלידער מיט 31 ניגונים איז דער צווייטער באנד פון דער ציקל מוסטער-ווערק פון דער יידישער ליטעראטור ערשינען אום התשי"ח אין בוענאס איירעס, ארגענטינע אין טויזנט עקזעמפלארן. אינעם בוך ברעהנגען זיי אויסער די פאקטישע ארגינעל ...

                                               

מוסטער-ווערק פון דער יידישער ליטעראטור

מוסטער-ווערק פון דער יידישער ליטעראטור איז א ציקל פון ביכער ארויסגעגעבן פון יוסף ליפשיץ פאנד פון דער ליטעראטור-געזעלשאפט ביי קולטור קאנגערס אין ארגענטינע. דער סעט אנטהאלט הונדערט ביכער און אלע זענען געדרוקט אין ארגענטינע אונטער דער רעדאקציע פון: ...

                                               

מיין לעבן אין טעאטער

מיין לעבן אין טעאטער איז א דיקער יודיש זכרונות בוך געשריבן דורכן באריהמטן שוי-שפיהלער בועז יאנג. עס איז ערשינען אין 1950 אין ניו יארק דורך איקוף פארלאג. דער שרייבער ווידמעט דעהם בוך אין אנדענק צו זיין איינציגע טאכטער לוסי יאנג געש וועלכע איז געשט ...

                                               

מיינע הונדערט קינדער

מיינע הונדערט קינדער איז א בוך אין דער יידישער שפראך וואו עס ווערט באשריבן די אויסטערלישע געשיכטע פון לענא קיכלער-זילבערמאן וועלכע איז נאך דער קריג געווען ווי די מאמע פאר איבער הונדערט קינדער אין דעם נאך מלחמהדיגן פוילן וועלכע האבן זיך געראטעוועט ...

                                               

מנחם מענדל (בוך)

מנחם מענדל איז א בוך, געשריבן געווארן דורכן גרויסן שריפט שטעלער און שרייבער, שלום עליכם, געשריבן געווארן צווישן די יארן 1913-1892, אבער איז ערשט ערשינען אין א בוך אין 1909. אין דער היינט, איז ערשינען אין 1913, פינף און פערציג בריוו, וואס פון זיי ...

                                               

מעשיות און פאנטאזיעס

מעשיות און פֿאַנטאַזיעס איז דער נאעמן פון א ביכל פון מעשיות וואס שלום עליכם האט ארויסגעגעבן אין יאר 1917. דאס ביכל אנטהאלט 251 זייטן און די פאלגנדע פיר קאפיטלעך: "איינער פון טויזענד" - געשריבען אין יאהר 1903 "די רויטע אידעלעך. איין אויסגעטראכטע ז ...